Tag Archives: nauka o Bogu

Obchody roku wiary

23 Maj

Celem, jaki ma posiadać Rok wiary, ustanowiony przez kościół, ma być zapewnienie atmosfery do prawdziwego oraz odnowionego poczucia wiary, wykorzystanie udziału misyjnego na rzecz nowej nauki. Musi także wyrazić jednoczące zobowiązanie do nowego odkrycia i nauk podstawowych zasad wiary, które znajdują się w Katechizmie Wiary Katolickiej. Katechizm powinien być również podstawowym narzędziem umacniania w wierze, zwłaszcza dla ludzi, którzy troszczą się o naukę wiernych.

Do zasadniczych czynności liturgicznych należą: ofiarowanie darów, modlitwa, oczyszczenia oraz ablucje, a także inne sposoby oddawania hołdu bogom i świętym. Liturgia chrześcijańska ma za zadanie uobecnić wiarę o zbawieniu, śmierć oraz zmartwychwstanie Chrystusa, jak również tworzyć grono braci w wierze. Liturgia jest realizowana poprzez pełne grono wiernych, chociaż specjalne funkcje są przeważnie dostępne dla członków specjalnie wybranych.

W okresie przed wielkimi świętami kościelnymi kapłani organizują katechezy poświęcone teologii i liturgii (rok liturgiczny) danego święta. Każda uroczystość związane jest z wybraną zasadą religii, związek pomiędzy wiarą, życiem codziennym a liturgią. Silne doświadczenie liturgii jest oparte na łączeniu stylu życia z wyznawaną wiarą.

Reklama